Xem Diễn đàn Cộng đồng CDU

Diễn đàn Cộng đồng CDU là một diễn đàn ảo, nơi các chuyên gia y tế và các nhà lãnh đạo cộng đồng thảo luận các vấn đề chính ảnh hưởng đến các cộng đồng có nguồn lực hạn chế.

 

Tháng Sáu 16, 2020

COVID-19 và tác động đang diễn ra của nó đối với các cộng đồng có nguồn lực hạn chế

 

Tháng Bảy 29, 2020

COVID-19 và tác động đang diễn ra của nó đối với các cộng đồng Latinx

 

Tháng Chín 25, 2020

Sự thật hay hư cấu: Lột xác những lầm tưởng về vắc xin trong các cộng đồng da màu 

 

Tháng Mười Một 18, 2020

Khai phá những lầm tưởng về vắc xin trong các cộng đồng da màu: Phần 2

 

Tháng Mười Hai 15, 2020

Hỏi bác sĩ: Giao điểm của sức khỏe tâm thần, phân biệt chủng tộc và công bằng xã hội