Tại sao chọn CDU?

  • Quy mô lớp học nhỏ: sự quan tâm cá nhân hơn từ người hướng dẫn
  • Các "Lợi ích CDU": chương trình giảng dạy dựa trên năm trụ cột cụ thể — nghiên cứu, công bằng xã hội, tiếp xúc quốc tế, giáo dục kinh nghiệm và chính sách y tế — mang lại cho sinh viên tốt nghiệp CDU cả sự chuẩn bị vững chắc để thực hành trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe đã chọn và hiểu biết thực sự về chênh lệch sức khỏe, chính sách y tế và công bằng xã hội
  • Lãnh đạo đa dạng:  CDU là trường đại học tư thục phi lợi nhuận bốn năm đa dạng nhất trong cả nước, theo tờ The Chronicle of Higher Education (tháng 8/2007)
  • Tiềm năng tăng thu nhập: CDU được hệ thống đánh giá đại học của Viện Brookings gọi là “viên ngọc ẩn”, xếp hạng chúng tôi thứ ba trên toàn quốc vì đã cung cấp mức tăng giá trị gia tăng lớn nhất cho các cựu sinh viên về khả năng thu nhập nghề nghiệp
  • Giáo dục truyền giáo
  • Vị trí Los Angeles: các tiện ích của thành phố lớn, các sự kiện giải trí và văn hóa