Tại sao chọn CDU?

  • Quy mô lớp học nhỏ: sự chú ý cá nhân hơn từ những người chỉ dẫn
  • Các "Lợi ích CDU": một chương trình giảng dạy dựa trên năm trụ cột cụ thể - nghiên cứu, công bằng xã hội, tiếp xúc quốc tế, giáo dục kinh nghiệm và chính sách y tế - cho phép CDU tốt nghiệp cả hai chuẩn bị vững chắc để thực hành trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe mà họ lựa chọn. và công bằng xã hội
  • Lãnh đạo đa dạng: CDU là trường đại học tư thục phi lợi nhuận bốn năm đa dạng nhất trong cả nước, theo tờ The Chronicle of Higher Education (tháng 8/2007)
  • Tiềm năng tăng thu nhập: CDU được gọi là "đá quý ẩn" bởi hệ thống đánh giá trường đại học của Viện Brookings, xếp thứ ba chúng tôi trên toàn quốc để cung cấp sự gia tăng giá trị gia tăng lớn nhất cho cựu sinh viên trong ngành thu nhập nghề nghiệp
  • Giáo dục truyền giáo
  • Vị trí Los Angeles: các tiện nghi, sự kiện giải trí và văn hóa lớn của thành phố