Para sa mga mamamahayag

Natutuwa ang CDU na magbigay ng access sa mga guro ng CDU bilang mga eksperto sa paksa para sa mga miyembro ng media ng balita, gayundin ang magbigay ng iba pang impormasyon tungkol sa Unibersidad.

Mga contact sa media

Para sa mga agarang pangangailangan ng media, makipag-ugnay sa:

John Merryman
Direktor ng Komunikasyon at Pampublikong Relasyon
Opisina ng Madiskarteng Pagsulong
T: (323) 563-4983
F: (323) 568-3339
email: johnmerryman@cdrewu.edu

Angela Minniefield, MPA
Senior Vice President of Advancement, Strategic Development & External Affairs
Opisina ng Madiskarteng Pagsulong
T: (323) 357-3669
F: (323) 563-5987
email: angelaminniefield@cdrewu.edu

Chantel Carter
Communications Specialist
Opisina ng Madiskarteng Pagsulong
T: (323) 563-5908
F: (323) 568-3339
email: ChantelCarter@cdrewu.edu

CDU: Isang Quick Look