mga guro

Faculty Profile Fall 2018 (Nobyembre 1, 2018 Snapshot)

Kabuuang Faculty: 325

Kabuuang Guro sa Pagtuturo ng Buong Oras: 52

% ng Mga Guro sa Pag-aaral ng Buong Oras na Babae: 62%

% ng Mga Guro sa Pag-aaral ng Buong Oras na Mga Tao ng Kulay: 65%

Mga Application at Pagtanggap, Fall 2016