Tagumpay at Pag-unlad ng Estudyante
Bilang komprehensibong paaralan sa propesyon ng kalusugan, ang karamihan sa aming mga nagtapos ay kinakailangang pumasa sa mga pambansang pagsusulit sa paglilisensya upang magsanay sa estado ng California. Ito ay isang kritikal na sukatan ng tagumpay ng aming mga estudyante.
Mga Rate ng Pagpasa sa Board Exam sa Unang Pagsubok sa Taon ng Kalendaryo

Family Certificate of Nurse Practitioner Exam, MSN Rate (AANPCP):
2018 Exam Year: 79% Passage Rate (n = 133)
2017 Exam Year: 68% Passage Rate (n = 103)
2016 Exam Year: 81% Passage Rate (n = 118)

Pagsusuri sa Sertipikasyon ng Nars sa Pribado ng Pamilya ng Pamilya, Rate ng Post-Master (AANPCP):
2018 Exam Year: 62% Passage Rate (n = 34)
2017 Exam Year: 47% Passage Rate (n = 17)
2016 Exam Year: 68% Passage Rate (n = 34)

Family Nurse Certificationer Exam, Aggregate Rate (AANPCP):
2018 Exam Year: 75% Passage Rate (n = 167)
2017 Exam Year: 65% Passage Rate (n = 120)
2016 Exam Year: 78% Passage Rate (n = 152)
2015 Exam Year: 79% Passage Rate (n = 131)
2014 Exam Year: 84% Passage Rate (n = 135)
2013 Exam Year: 91% Passage Rate (n = 126)
2012 Exam Year: 97% Passage Rate (n = 111)

Nursing Licensing Exam (NCLEX) (Mga mag-aaral sa ELM lamang):
2018 Exam Year: 86.5% Passage Rate (n = 37)
2017 Exam Year: 82.0% Passage Rate (n = 61)
2016 Exam Year: 78.2% Passage Rate (n = 55)
2015 Exam Year: 54.7% Passage Rate (n = 64)
2014 Exam Year: 50.0% Passage Rate (n = 66)
2013 Exam Year: 54.5% Passage Rate (n = 55)
2012 Exam Year: 100.0% Passage Rate (n = 16)

Radiologic Technology (ARRT- Radiography)
2018 Exam Year: 100% Passage rate (n = 11)
2017 Exam Year: 52.6% Passage Rate (n = 19)
2016 Exam Year: 70.0% Passage Rate (n = 20)
2015 Exam Year: 77.3% Passage Rate (n = 22)
2014 Exam Year: 81.3% Passage Rate (n = 16)
2013 Exam Year: 52.2% Passage Rate (n = 23)
2012 Exam Year: 81.3% Passage Rate (n = 16)
2011 Exam Year: 90.0% Passage Rate (n = 20)
2010 Exam Year: 85.7% Passage Rate (n = 21)

Mga Resulta ng Graduation Post:
Sa Spring 2018, tinanong ng Alumni Association ng CDU ang mga alumni ng 182 na nagtapos sa 2014-2017, at nagtanong ng ilang mga katanungan na may kaugnayan sa tagumpay ng mga programang pang-edukasyon ng CDU.
Ang 95% ng mga respondent ay iniulat na nagtatrabaho, hindi nagtatrabaho sa pamamagitan ng pagpili, retirado, o kasalukuyang naka-enrol sa isang graduate na programa sa edukasyon.
Ang 88% ng mga respondent ay nag-ulat na sila ay nakatira / nagsisilbi sa CDU Mission.
Ang 86% ng mga respondent ay nag-ulat na inirerekomenda nilang dumalo sa CDU sa mga kaibigan o pamilya.

Masalimuot na Employment Pagsisiwalat Rate ng Trabaho:
Ang rate ng pagtatrabaho para sa mga nagtapos (AY 2016-2017) isang taon pagkatapos ng graduation, na nagtatrabaho lamang sa California, na gumagamit ng data mula sa Kagawaran ng Paggawa sa Pagtatrabaho ng California.
• Certificate ng Post-Masters - Family Nurse Practitioner: 85.7%, na may isang median na suweldo ng $ 118,461
Tandaan: Ang mga nag-aaral na nagtatrabaho sa ibang mga estado ay hindi nakuha sa figure na ito, kaya ang figure na ito ay mas mababa kaysa sa aktwal na rate ng trabaho para sa mga nagtapos.

Mga Retention at Rate ng Pagtatapos
Lumipas na Oras sa Pagtatapos (sa Taon, 2013 na nagtatapos na mga cohort)

Graduate Program Graduation Rate (sa Program Length) sa pamamagitan ng Entry Year

Full-time Undergraduate Graduation Rate

Unang-time, Full-time, Fall Entry Undergraduate Rate ng Pagtatapos

Pangkalahatang Full-time Undergraduate na Rate ng Pagpapanatili sa Ikalawang Taon

Pangkalahatang Full-time Undergraduate na Rate ng Pagpapanatili sa Ikalawang Taon