Mga Gastusin sa Kolehiyo at Tulong sa Pananalapi

Undergraduate BS Student per Net Price Calculator: Net Price Calculator

Tinantyang Gastos ng Pagdalo Buong-time na Mag-aaral ng Bachelor

Sa taong akademikong 2019-2020 75% ng mga undergraduates ang nakatanggap ng tulong pinansyal. Ang mga undergraduates ay iginawad sa higit sa $ 1,140,142 sa mga scholarship at bigyan ng tulong, kabilang ang higit sa $ 136,508 sa mga institusyong scholarship. 50% ng mga undergraduates ang nakatanggap ng Pell grants. Ang mga mag-aaral sa undergraduate ay nakatanggap ng higit sa $ 1,000,000 sa mga pautang sa pederal na mag-aaral.