Mga Katotohanan at numero

Ang Charles R. Drew University of Medicine and Science (CDU) ay isang pangunahing unibersidad na nakabase sa misyon na nakatuon sa pagbabago ng buhay ng mga kulang na komunidad sa pamamagitan ng edukasyon sa propesyon ng kalusugan, biomedical na pananaliksik at mahabagin na pasyente na pangangalaga. Dahil isinama ang paaralan sa 1966 mula sa mga abo ng Watts Riots, kami ay naglilingkod sa South Los Angeles at higit pa sa pamamagitan ng pagtatrabaho upang maalis ang mga disparidad sa kalusugan at pagbibigay ng natatanging, kalidad na edukasyon at mga pagkakataon sa pagsasanay para sa mga pinuno ng pangangalagang pangkalusugan sa hinaharap. Ang guro, kawani at pangangasiwa ng Unibersidad ay nakatuon sa pagtiyak na magtapos kami ng magkakaibang katawan ng mga natitirang mag-aaral na magiging lider sa pagbabago ng kalidad ng mga serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan.

Ang Unibersidad ay kinikilala ng Kagawaran ng Edukasyon sa ilalim ng Titulo III Bahagi B bilang isang Makasaysayang Black Graduate Institution, at isang miyembro ng charter ng Hispanic-Serving Health Professions Schools, isang national nonprofit na nakatuon sa pagpapabuti ng kalusugan ng mga taong Hispanic sa pamamagitan ng mga hakbangin sa pananaliksik, mga pagkakataon sa pagsasanay, at pag-unlad ng akademiko.