Kalendaryo sa Unibersidad

Gamit ang University Calendar sa CDU Website 

Ang kalendaryo ng mga pampublikong kaganapan ng CDU ay nasa web sa https://www.cdrewu.edu/about-cdu/university-calendar (Mula sa home page, piliin ang “About” pagkatapos ay “University Calendar”)

Maaaring magpakita ang kalendaryo ng mga kaganapan (berde), mga klase (asul), at mga abiso (purple). 

Ang mga kontrol para sa view ng kalendaryo ay nasa tuktok ng kalendaryo, kabilang dito ang:

  • Ang pagpapalit ng view sa isang view ng listahan, o isang araw, isang linggo, o isang buwanang view ng kalendaryo
  • Pagbabago ng mga petsang ipinapakita gamit ang mga arrow sa paligid ng petsa ng pagpapakita
  • Pagpili ng iba't ibang kalendaryong ipapakita (kalendaryo ng Mga Pampublikong Kaganapan o Kalendaryo ng Mga Kaganapan sa Outreach)

CDU

Kung mag-hover ka sa anumang pangalan ng kaganapan (o ang maliit na bilog na character na Ꙩ sa list view), ipapakita sa iyo ang mga detalye ng kaganapan kabilang ang mga oras at lokasyon ng mga pulong ng kaganapan. Maaari mo ring gamitin ang mga icon sa mga detalye ng kaganapan upang idagdag ang kaganapan sa iyong sariling kalendaryo, o upang i-email ang mga detalye ng kaganapan.

CDU