Mga Opisyal ng Unibersidad

Executive Management Team

  • David M. Carlisle, MD, PhD Pangulo at Punong Tagapangasiwa
  • Steve O. Michael, PhD Executive Vice President ng Academic Affairs at Provost
  • Carl A. McLaney, MPA Vice President para sa Finance at Chief Business Officer
  • Angela L. Minniefield, MPA Senior Vice President of Advancement, Strategic Development & External Affairs
  • Jay Vadgama, PhD Bise Presidente Para sa Pananaliksik at Pangangalagang Pangkalusugan
  • John W. Patton, Jr., Esq. Pangkalahatang Tagapayo at Kalihim sa Lupon ng mga Katiwala
  • Sylvia Drew Ivie, JD Espesyal na Katulong sa Pangulo para sa Mga Relasyong Pangkomunidad