Repasuhin ang Taunang Faculty

Ang Taunang Pagsusuri ng Form ng Faculty (AFRF) ay isang tool sa pagtatasa sa sarili na nagbibigay ng buod ng mga nagawa ng guro. Ang AFRF ay maaaring magsilbing isang check-point upang matukoy kung ang mga guro ay nakakatugon sa inaasahang pagiging produktibo sa loob ng kanilang mga kolehiyo / paaralan at institusyon.

Proseso:

Hakbang 1. Pagkumpleto ng Pre-Form

Hakbang 2. Taunang Mungkahi sa Pagsusulat ng Taunang Bahagi ng Faculty

  • Ang pagkamalikhain ng aktibidad na ito ay nangangailangan ng isang pagsusuri at konsultasyon sa Dean, Direktor, Tagapangulo, o Dibisyon ng Pinuno ng kolehiyo / paaralan. Kasunod na pagrerepaso ng ulat ng buod ng AFRF, ang Taunang Form ng Konsultasyon sa Pagrepaso ng Paaralan ng Faculty ay dapat gamitin upang magbahagi ng feedback.