Akreditasyon at Pagsusuri sa Akademikong Programa

  • Akademikong Akreditasyon Calendar
  • Sikaping Repasuhin ng Unit ng Pang-akademiko
  • Review ng Programang Akademiko
  1. Komite
  2. Pangkalahatang-ideya
  3. paraan
  4. Rubric
  5. Form
  6. Timeline (Interactive Calendar)
  7. Agenda ng Pulong