Board of Trustees

John Yamamoto, Esq-VP Kaiser Foundation Health Plan, Inc. at Kaiser Foundation Hospitals

John Yamamoto, Esq

Vice President at General Counsel para sa Southern California Region ng Kaiser Foundation Health Plan, Inc. at Kaiser Foundation Hospitals

Si John Yamamoto ay Vice President at Regional Counsel para sa Southern California Region ng Kaiser Foundation Health Plan, Inc. at Kaiser Foundation Hospitals ("Kaiser Permanente"). Responsable rin si John sa mga pag-andar ng Gobyerno at Komunidad na Mga Kaugnayan at Komunidad ng Kaiser Permanente. Si John ay dating assistant general counsel at practition leader para sa seksyon ng Health & Regulatory ng National Legal Department ng Kaiser Permanente.

Bago sumali sa Kaiser Permanente, si John ay isang abugado sa pangangalagang pangkalusugan na may pambansang batas firm na McDermott, Will & Emery.

Natanggap ni John ang kanyang law degree mula sa University of Michigan at ang kanyang bachelors of science sa pampublikong patakaran at pamamahala mula sa Carnegie-Mellon University.

Si John at ang kanyang asawa na si Melinda ay naninirahan sa Manhattan Beach kasama ang kanilang dalawang anak.