Suporta sa Remote ng Teknolohiya

Ang suporta ng malayuang teknolohiya ay magagamit sa mga mag-aaral, kawani at guro na wala sa campus. Kapag nakadirekta ng isang kasapi ng kawani ng IT support mangyaring mag-click sa naaangkop na link (kanilang pangalan) upang simulan ang isang remote na sesyon ng suporta.

 Tandaan: Kakailanganin mong maging sa telepono kasama ang isang miyembro ng suporta sa IT o Library upang maikonekta.

Aaron Weathersby https://get.teamviewer.com/cdu-aaronweathersby
Claudia Ramirez https://get.teamviewer.com/cdu-claudiaramirez 
Enrique Olmos https://get.teamviewer.com/cdu-enriqueolmos
Franklin Orantes https://get.teamviewer.com/cdu-franklinorantes
Jorge Ledezma https://get.teamviewer.com/cdu-jorgeledezma
Kelvin Bustillo https://get.teamviewer.com/cdu-kelvinbustillo
Kevin Duong https://get.teamviewer.com/cdu-kevinduong
Kong Tan https://get.teamviewer.com/cdu-kongtan
roberthalftech2 https://get.teamviewer.com/roberthalftech2
roberthalftech3 https://get.teamviewer.com/roberthalftech3
Roberthalftech4 https://get.teamviewer.com/roberthalftech4
librarytech1 https://get.teamviewer.com/cdu-librarytech1
librarytech2 https://get.teamviewer.com/cdu-librarytech2
LibraryTech3 https://get.teamviewer.com/cdu-librarytech3
Richard Lindstrom https://get.teamviewer.com/cdu-richardlindstrom