Oras ng Operasyon

Mga oras ng serbisyo ng tulong sa telepono:

    8: 00 AM-5: 00 PM Lunes - Biyernes PST

Oras ng serbisyo sa site:

    8: 00 AM-4: 45 PM MF

Mga limitasyon sa suporta sa hardware at software:

Ang Helpdesk ay maaari lamang magbigay ng pag-aayos ng hardware o kapalit kung ang computer ay nasa ilalim ng warranty ng tagagawa na sumasakop sa naturang mga pag-aayos. Ang mga bahagi ng pagpalit at serbisyo sa labas ng warranty ay ang responsibilidad ng may-ari ng computer.

Ang suporta sa software ay limitado sa mga programa na lisensyado ng Unibersidad para sa buong kampus, at sa pangkalahatan ay limitado sa karaniwang software ng pagiging produktibo sa desktop, o mga sistema ng pamamahala ng campus (hal. Great Plains at PowerCampus). Habang tutulong ang Helpdesk upang makatulong, ang mga programa na binili ng mga indibidwal na kagawaran ay ang responsibilidad ng departamento na iyon.

Para sa suporta o serbisyo para sa mga sistema ng telepono, mangyaring tumawag sa (323) 563-4990