Pagsisimula sa CDU / Orientation

Binabati kita sa pagpili ng Charles R. Drew University of Medicine at Science!

Pagsisimula sa CDU ay magbibigay sa iyo ng lahat ng kinakailangang impormasyon upang matagumpay na lumipat sa CDU. Ang iyong tagumpay ay mahalaga sa amin! Mag-click sa naaangkop na menu sa ibaba para sa karagdagang impormasyon sa kung paano magsimula sa CDU.

Inihayag ng CDU sa Lunes, Abril 6, 2020 na ang mga kurso sa tag-init na 2020 ay isasagawa sa pamamagitan ng online na pagtuturo na ibinigay sa kasalukuyang katayuan ng COVID-19. Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring mag-click sa Sulat ng anunsyo.

Undergraduate Bagong Mag-aaral  

Nagtapos ng Bagong Mag-aaral