Impormasyon sa Pag-aalala ng Mag-aaral

Ang mga patakaran ng University para sa akademikong at hindi pang-akademikong grievances ay inilathala sa University Catalog.

Ang Dibisyon ng Haligi ng Mag-aaral ay lubos na nakatuon sa kagalingan at pag-aalala ng lahat ng mag-aaral. Ipinakilala ng Charles R. Drew University ang sarili nito bilang isang institusyon na nakatuon sa estudyante at lahat ng mag-aaral sa University ay may karapatan sa isang ligtas, hindi nakikilalang paraan ng komunikasyon sa paaralan upang ipahayag ang anumang mga mungkahi at alalahanin na maaaring makuha ng mga estudyante. Hinihikayat ang mga mag-aaral na abutin ang Kagawaran ng Mag-aaral tungkol sa mga bagay na ito sa studentaffairs@cdrewu.edu.

Kung ang isang estudyante ay nais na magpapakilala nang hindi nagpapakilala sa Dibisyon ng Pag-aaral ng Mag-aaral na may tanong, mungkahi, at / o reklamo, mayroon kaming online na kahon ng mungkahi na nagpapahintulot sa mga mag-aaral na direktang magpadala ng mensahe sa aming departamento na may ganap na pagkakakilanlan. Gayunpaman, kung nais ng isang mag-aaral na iwan ang kanilang impormasyon sa pakikipag-ugnay upang maaari naming tumugon sa mga ito, higit pa sa kanilang malugod na gawin ito.