Mga Mapagkukunan at Serbisyo ng Mag-aaral

Ang Charles R. Drew University of Medicine at Science ay nag-aalok ng isang malawak na hanay ng mga serbisyo na magagamit sa mga mag-aaral. Pakisangguni ang listahan ng mga link sa ibaba para sa kapaki-pakinabang na impormasyon at mga mapagkukunan.

Para sa higit pang impormasyon, ang pangunahing numero ng telepono ng opisina ng Division of Student Affairs ay (323) 568-3343. Ang numero ng fax ay (323) 568-4837. Ang mga oras ng pagpapatakbo ng opisina ay Lunes hanggang Biyernes, 8: 00am hanggang 5: 00pm. Ang opisina ay nakasara sa mga petsa na nakalista sa iskedyul ng holiday campus.