Dibisyon ng Mga Serbisyo sa Mag-aaral

Ang pangunahing misyon ng Dibisyon ng Mga Serbisyo ng Mag-aaral ay upang linangin ang tagumpay ng mag-aaral at suportahan ang katawan ng mag-aaral ng Charles R. Drew University na may mga programa at serbisyo na nagtataguyod, nagpapaganda, at nagkakaroon ng holistic na pag-unlad ng mga mag-aaral. Nilalayon ng Mga Serbisyo ng Estudyante na mapaunlakan ang magkakaibang at patuloy na pagbabago ng mga pangangailangan ng mga mag-aaral upang matiyak na suportado sila sa kanilang karera sa kolehiyo kasama ang pambihirang komunidad ng pagkatuto na Charles R. Drew University of Medicine at Science. Ang mga patakaran, aktibidad, at mapagkukunan na ginagamit ng Mga Serbisyo ng Estudyante na direktang naaayon sa mga inaasahan na itinakda ng Unibersidad para sa mga mag-aaral na mag-ambag nang may kahusayan sa kanilang mga pagsisikap patungo sa edukasyon, pananaliksik, at pagtugon sa mga pagkakaiba-iba sa kalusugan.