Family Nurse Practitioner

Ang 51-credit FNP Master of Science sa Nursing Track, na kung saan ay nakumpleto sa pamamagitan ng full-time na pag-aaral sa preceptored klinikal na mga setting, ay nagbibigay ng isang nababaluktot, ehekutibong-edukasyon na format kung saan ang teoretikal na nilalaman ng lahat ng mga kurso ay itinuturo sa isang weekend mga sesyon bawat buwan bawat semestre. Ang natitira sa bawat semester ay tinuturuan gamit ang parehong isang pakikisalamuha na diskarte para sa mga mag-aaral / faculty, mga pagtatanghal ng guro, at paglilinaw ng teoretikal na nilalaman. Ang lahat ng mga klinikal na kurso ay ibinibigay bilang mga karanasan sa paglulubog na practicum, na isinasagawa sa mga inaprubahang guro, sa mga tao, mga klinikal na mga setting ng preceptored. Ang sumusunod na kurso sa kurso ay kinakailangan para sa kurikulum na ito ng pag-aaral: Ang mga estudyante ay pinapapasok sa track na ito bilang isang pangkat sa Summer, Spring, o Fall semester.

Pindutin dito para sa plano ng pag-aaral: Family Nurse Practitioner.