Master of Science sa Nursing - Family Nurse Practitioner Program

Ang Master of Science sa programang Nursing-Nurse Practitioner (NP) ay naghahanda ng mga advanced nurse practice upang pamahalaan ang pag-aalaga ng mga indibidwal at pamilya. Ang programa ng NP ay idinisenyo para sa mga nars na may hawak na mga baccalaureate degree na interesado sa pagkumpleto ng mga kinakailangang kurso na humahantong sa isang degree na graduate sa nursing.

Ang mga nagtapos sa programa ng NP kasama ang specialty ng pamilya ay karapat-dapat na kumuha ng sertipikasyon pagsusulit mula sa alinman sa American Nurses Credentialing Center (ANCC) upang kumita ng kredensyal ng FNP-BC, o kumuha ng sertipikasyon pagsusulit sa pamamagitan ng American Association of Nurse Practitioners (AANP) kumita ng kredensyal ng NP-C. Ang mga estudyanteng NP na matagumpay na nakapasa sa pagsusulit sa sertipikasyon ng kanilang sertipiko sa board ay maaaring mag-aplay para sa parehong Nurse Practitioner Certification at Furnishing Number.