Plano sa Pagpapatupad ng Mga Pederal na Ahensya

Uniform Guidance - Plano ng Pagpapatupad ng Mga Ahensya ng Pederal

Mga plano ng pagpapatupad ng mga pederal na plano ng Uniform Guidance.

Mga Ahensya ng Pederal

Lahat ng mga Ahensya ng Pederal - Pansamantalang Final Rule - Pederal na Pagkakaloob ng Pagkontrol sa Pagpapatupad ng Mga Kinakailangang Pangangasiwa ng Mga Ombudsman ng OMB, na naka-post 12 / 19 / 14 sa Federal Register

Ang Taunang edisyon ng Code of Federal Regulations (CFR) ay ang codification ng pangkalahatang at permanenteng mga patakaran na inilathala sa Federal Register ng mga kagawaran at ahensya ng Pederal na Pamahalaan na ginawa ng Office of the Federal Register (OFR) at ng Government Publishing Office.

Kagawaran ng edukasyon:

ED-Developed Training Resources

National Institutes of Health (NIH):

National Science Foundation (NSF):