Roster ng Institutional na Biosafety Committee

Talaan ng mga Miyembro ng IBC (Epektibong 11 / 27 / 2019)

Pangalan (Huling, Una)

Nagkamit Mga Degree

CDU Affiliation

Katayuan ng Miyembro

Sinha-Hikim, Amiya (Chair)

PhD

Oo

Pagboto

Du, Christina

DVM

Oo

Pagboto

Hsia, Stanley

MD

Oo

Pagboto

Kuper, Deanna

MS, MEd

Hindi

Pagboto

Liu, Yanjun

MD, PhD

Oo

Pagboto

Reyes, Urlette

EdD

Hindi

Pagboto

Tsao, James (Alt Vice Vice Chair)

MD

Oo

Pagboto

Wong, William (Vice Chair)

MS

Oo

Pagboto