Research Admin Unit

Ang Opisina ng Bise Presidente para sa Research at Health Affairs ay upang suportahan ang aktibidad sa pananaliksik sa campus. Narito ang OVPRHA upang mapabuti ang kaligtasan, pagiging epektibo, at upang magbigay ng regulasyon na suporta na kinakailangan para sa bawat mananaliksik. Patuloy naming tinutulungan ang mga mananaliksik upang maibigay nila ang kanilang oras sa paglaban upang maalis ang disparidad sa kalusugan.

Tungkol sa Bise Presidente Para sa Pananaliksik na si Dr. Jay Vadgama

Tsart ng Organisasyon

Research Admin Unit