Makipag-ugnay sa

Pangunahing Numero:
(323) 563-4800 | Website: www.cdrewu.edu

Tanggapan ng Pangulo
Charles R. Drew University of Medicine and Science

(323) 563 4987-
presidentofc@cdrewu.edu

Opisina ng Pagtanggap (College of Science and Health at ang Mervyn M. Dymally School of Nursing)
(323) 563 4839-
admissionsinfo@cdrewu.edu

Opisina ng Pagtanggap (College of Medicine)
(323) 563 4991-
stuadm@cdrewu.edu

Opisina ng Mga Pakikipag-ugnayan sa Alumni
Tel: (323) 568-3339
Fax: (323) 357-3681
cdualumniassociation@cdrewu.edu

Pindutin dito para sa impormasyon tungkol sa mga program na aming inaalok.

Webmaster: Kung mayroon kang anumang mga katanungan tungkol sa o kailangan ng tulong sa pag-access sa nilalaman ng website ng CDU, mangyaring makipag-ugnay sa Ali Roshan sa webmaster@cdrewu.edu.

CDU Directory