38th Taunang Seremonya ng Pagsisimula

Lunes, Hunyo 6, 2021 | 1PM (PDT)

HUWAG KALIMUTAN ANG PETSA

 

Masyado pang maaga para sabihin kung ito ay virtual o personal, ngunit hindi pa masyadong maaga para magsimulang matuwa sa pagtatapos. Kaya, Mighty Lions ng 2022, markahan ang iyong mga kalendaryo at bumalik dito para sa mga detalye.

 

Pansamantala, ibahagi ang iyong kasabikan sa social media #MIGHTYLIONS at # CDUCLASSOF2022.