Emerging Scientist

Ang Umuusbong na Siyentipikong Gantimpala ay inilaan upang mapahusay ang pagpapanatili ng mga indibidwal na kasalukuyang hindi kinatawan sa biomedical, klinikal, pag-uugali, mga agham panlipunan at mga agham pangkalusugan sa pamayanan sa pamamagitan ng pagbibigay ng bahagyang suporta (dalawang taong panahon) para sa pag-unlad at paglipat ng Junior Faculty mula sa pagbuo ng suporta sa karera sa independiyentong investigator -simulan ang suporta sa Grant ng pananaliksik.

Umuusbong na Application ng Scientist Award ng 2021

Umuusbong na Scientist Award RFA

Mga Karagdagang Dokumento:

Mangyaring makipag-ugnay sa: sanaabbasi1@cdrewu.edu