Programa

Ang aming mga layunin ay nakatuon sa pagtatayo, pagpapalakas, at pagpapanatili ng imprastrukturang pananaliksik ng CDU. Para sa amin, nangangahulugan ito na magbigay ng mga pagkakataon para sa propesyonal na pag-unlad pati na rin upang malaman ang tungkol sa mga bagong karanasan mula sa magkakaibang mga tao at espasyo. Narito ang isang listahan ng mga program na aming ibinibigay:

UHI Research Retreat (Magrehistro dito)
M. Alfred Haynes Lecture
Diplomat Series
Paunlarin ang @ CDU
Works-in-Progress @ CDU
Mga Grantsmanship Series
Ilagay ang @ CDU