Samrah Abbasi

pangalan: Samrah Abbasi
pangkat: SOAR 2019-2020
Programa: Master of Public Health
Kasalukuyang kalagayan: Kandidato ng Master of Public Health 2021
(Mga) Mentor: Shervin Assari MD, MPH

Josephine Akingbulu

pangalan: Josephine Akingbulu
pangkat: SOAR 2018-2019
Programa: Master of Public Health
Kasalukuyang kalagayan: Project Coordinator, CDU College of Medicine
(Mga) Mentor: Noe Chavez, PhD; Senait Teklehaimanot, MPH; Dulcie Kermah, EdD, MPH

Jennifer Alvarez

pangalan: Jennifer Alvarez
pangkat: URA 2019-2020
Programa: Master of Public Health
Kasalukuyang kalagayan: Mananaliksik, AltaMed Health Equity Institute
(Mga) Mentor: Bita Amani, PhD

Brando Arriaga

pangalan: Brando Arriaga
pangkat: SOAR 2018-2019
Programa: Mag-post ng Baccalaureate
Kasalukuyang kalagayan: Medical Assistant at Scribe sa Cedar Sinai Hospital
(Mga) Mentor: Yong Wu, MD, PhD

Shanelle Bailey

pangalan: Shanelle Bailey
pangkat: SOAR 2018-2019
Programa: Master of Public Health
Kasalukuyang kalagayan: Coordinator ng Pananaliksik, CDU
(Mga) Mentor: Shahrzad Bazargan Hejazi, PhD; Senait Teklehaimanot, MPH; Dulcie Kermah, EdD, MPH

Maria Barajas

pangalan: Maria Barajas, MPH
pangkat: SOAR 2018-2019
Programa: Master of Public Health
Kasalukuyang kalagayan: Nagtatrabaho sa
(Mga) Mentor: Roberto Vargas, MD; Deyu Pan, MS

Kyla D. Baron

pangalan: Kyla D. Baron
pangkat: SOAR 2018-2019
Programa: Master of Public Health
Kasalukuyang kalagayan: Coordinator ng Pananaliksik, CDU
(Mga) Mentor: Shahrzad Bazargan-Hejazi, PhD; Senait Teklehaimanot, MPH; Dulcie Kermah, EdD, MPH

Joshuan Blackmon

pangalan: Joshuan Blackmon
pangkat: SOAR 2018-2019
Programa: Master of Public Health
Kasalukuyang kalagayan: Aplikante ng Medical School
(Mga) Mentor: Joseph Daniels, PhD, Senator Teklehaimanot, MPH

Shyann Cox

pangalan: Shyann Cox
pangkat: SOAR 2019-2020
Programa: Biomedical Sciences
Kasalukuyang kalagayan: Undergraduate Student
(Mga) Mentor: Sheila Young, MD; Senait Teklehaimanot, MPH; Dulcie Kermah, EdD, MPH

Rakeidra Davis-Hudson

pangalan: Rakeidra Davis-Hudson
pangkat: SOAR 2018-2019
Programa: Master of Public Health
Kasalukuyang kalagayan: Inaasahang mag-aaral ng Pangangalaga
(Mga) Mentor: Noe Chavez, PhD; Senait Teklehaimanot, MPH; Dulcie Kermah, EdD, MPH

Kimberly Dorrah

pangalan: Kimberly Dorrah
pangkat: SOAR 2018-2019
Programa: Master of Public Health
Kasalukuyang kalagayan: Nagtatrabaho sa AIDS Healthcare Foundation
(Mga) Mentor: Yong Wu, MD, PhD; Senait Teklehaimanot, MPH

Larenza Elbert

pangalan: Larenza Elbert
pangkat: SOAR 2019-2020
Programa: Biomedical Sciences
Kasalukuyang kalagayan: Undergraduate Student
(Mga) Mentor: Sheila Young, MD; Senait Teklehaimanot, MPH; Dulcie Kermah, EdD, MPH

Kaitlyn Forde

pangalan: Kaitlyn Forde
pangkat: SOAR 2019-2020
Programa: Agham sa Nutrisyon
Kasalukuyang kalagayan: Undergraduate Student
(Mga) Mentor: Noe Chávez, PhD; Senait Teklehaimanot, MPH; Dulcie Kermah, EdD, MPH

Kandace Fung

pangalan: Kandace Fung
pangkat: SOAR 2019-2020
Programa: Mag-post ng Baccalaureate
Kasalukuyang kalagayan: Aplikante sa Paaralang Medikal
(Mga) Mentor: Sheila Young, MD; Senait Teklehaimanot, MPH; Dulcie Kermah, EdD, MPH

Claudia Noemi Gil

pangalan: Claudia Noemi Gil
pangkat: SOAR 2019-2020
Programa: Biomedical Sciences
Kasalukuyang kalagayan: Undergraduate Student
(Mga) Mentor: Sheila Young, MD; Senait Teklehaimanot, MPH; Dulcie Kermah, EdD, MPH

Kristin Hildreth

pangalan: Kristin Hildreth
pangkat: SOAR 2019-2020
Programa: Mag-post ng Baccalaureate
Kasalukuyang kalagayan: Aplikante sa Paaralang Medikal
(Mga) Mentor: Cheryl Wisseh, PharmD, TTS; Shanelle Bailey, MPH; Paul Robinson, PhD

Tenisha Janisse

pangalan: Tenisha Janisse
pangkat: SOAR 2019-2020
Programa: Mag-post ng Baccalaureate
Kasalukuyang kalagayan: Aplikante sa Paaralang Medikal
(Mga) Mentor: Noe Chávez, PhD; Senait Teklehaimanot, MPH; Dulcie Kermah, EdD, MPH

Karlon Johnson Jr.

pangalan: Karlon Johnson Jr.
pangkat: SOAR 2018-2019
Programa: Master of Public Health
Kasalukuyang kalagayan: PhD Candidate sa Epidemiology sa University of Miami.
(Mga) Mentor: Roberto Vargas, MD; Deyu Pan, MS

Vishali Kapoor

pangalan: Vishali Kapoor
pangkat: SOAR 2019-2020
Programa: Mag-post ng Baccalaureate
Kasalukuyang kalagayan: Aplikante sa Paaralang Medikal
(Mga) Mentor: Sheila Young, MD; Senait Teklehaimanot, MPH; Dulcie Kermah, EdD, MPH

Brittney Luu

pangalan: Brittney Luu
pangkat: SOAR 2019-2020
Programa: Mag-post ng Baccalaureate
Kasalukuyang kalagayan: Aplikante sa Paaralang Medikal
(Mga) Mentor: Noe Chávez, PhD; Senait Teklehaimanot, MPH; Dulcie Kermah, EdD, MPH

Jazalene Marshall

pangalan: Jazalene Marshall
pangkat: SOAR 2019-2020
Programa: Biomedical Sciences
Kasalukuyang kalagayan: Undergraduate Student
(Mga) Mentor: Cheryl Wisseh, PharmD, TTS; Shanelle Bailey, MPH; Paul Robinson, PhD

Jason Martinez

pangalan: Jason Martinez
pangkat: URA 2019-2020
Programa: Biomedical Sciences
Kasalukuyang kalagayan: Kandidato ng Medical School sa Temple University
(Mga) Mentor: Jorge Espinoza-Derout, PhD; Theodore C. Friedman MD

 

pangalan: Breann McAndrew
pangkat: SOAR 2019-2020
Programa: Master of Public Health
Kasalukuyang kalagayan: Kandidato ng Master of Public Health 2021
(Mga) Mentor: David P. Lee, MSW, MPH; Joseph Daniels PhD; Senait Teklehaimanot, MPH

Joshua Soler

pangalan: Joshua Soler
pangkat: SOAR 2018-2019
Programa: Mag-post ng Baccalaureate
Kasalukuyang kalagayan: Medical School Student sa UC Riverside
(Mga) Mentor: Joseph Daniels, PhD, Senator Teklehaimanot, MPH

Ashton Tanner

pangalan: Ashton Tanner
pangkat: SOAR 2019-2020
Programa: Biomedical Sciences
Kasalukuyang kalagayan: Undergraduate na kumukuha ng pangalawang bachelor's
(Mga) Mentor: Cheryl Wisseh, PharmD, TTS; Shanelle Bailey, MPH; Paul Robinson, PhD

Kristina White

pangalan: Kristina White
pangkat: SOAR 2019-2020
Programa: Mag-post ng Baccalaureate
Kasalukuyang kalagayan: Aplikante sa Paaralang Medikal
(Mga) Mentor: Sheila Young, MD; Senait Teklehaimanot, MPH; Dulcie Kermah, EdD, MPH