Mga Pahiwatig ng Pagkakaloob ng Opportunity

  • Award ng Pagpopondo ng Bridge Mag-apply dito
  • Gap Coverage Award ng Faculty (lumiligid na mga application) Mag-apply dito
  • Ang Emerging Scientist Award (bubukas Marso 2019)
  • Award ng Pagpondo sa Pagpapanatili (hindi bukas)
  • Endowed Professorship Award (hindi bukas)