Pagpapanatili ng Faculty

Ang Gantimpala sa Pagpapanatili ng Faculty ay inilaan upang magbigay ng mga panandaliang pondo ng pagpapanatili ng guro sa lubos na nangangako na guro na kasalukuyang kinatawan ng biomedical, klinikal, asal, agham panlipunan at mga agham pangkalusugan sa pamayanan, batay sa kanilang pangangailangan at posibilidad na sa huli ay masiguro ang independiyenteng suporta ng bigyan.

Faculty Retention Award RFA

Application ng Retention Award ng Faculty 2021

Mga Karagdagang Dokumento:

Mangyaring makipag-ugnay sa: sanaabbasi1@cdrewu.edu