Maligayang pagdating sa Urban Health Institute

SUMMIT NG ESTUDYANTE: Lumalawak ang susunod na henerasyon ng MGA PROFESSIONAL KALUSUGAN

misyon

Upang gabayan ang unibersidad sa paglalaan nito ng mga pondo ng endowment upang suportahan ang mga aktibidad na pinapataas ang mga pagsisikap ng unibersidad na lubos na mapagbuti ang katayuan ng kalusugan ng mga pamilyang walang komunidad sa pamamagitan ng pagsuporta sa biomedical at pag-uugali na pagsasaliksik at ang pagsasalin nito sa de-kalidad na klinikal na kinalabasan, pinabuting kalusugan ng komunidad, at progresibong kalusugan patakaran