Serbisyo

Sinusuportahan ng UHI ang imprastraktura ng pananaliksik ng CDU sa mga pagsisikap nito upang matugunan ang mga pagpindot sa mga isyu sa kalusugan at disparidad sa mga populasyon ng minorya. Ginagawa namin ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng suporta sa mga guro ng pagtuturo at komunidad ng CDU. Narito ang isang listahan ng mga serbisyong ibinibigay namin:

Suporta sa suweldo sa pamamagitan ng mga sumusunod na parangal:
(tingnan ang aming Pagpapaunlad sa Pagkakataon ng Pagpopondo)

Emerging Scientist
Pagpapanatili ng Pagpopondo
Pagpopondo ng Bridge
Gap Coverage ng Faculty
Endowed Professorship

Mga mapagkukunan ng pananaliksik sa pamamagitan ng mga sumusunod na serbisyo:

Pananaliksik sa Mag-aaral
Mga Serbisyong Pangkalusugan ng Pilar
Mental Health Pillar Research
Ang Road Newsletter
Faculty Recruitment & Retention

Tumutulong din kami upang suportahan ang:

Center para sa Biomedical Informatics
Dibisyon ng Pakikipag-ugnayan sa Komunidad
Statistical Research Design & Methodology Core
Patent at Intellectual Property Committee