Mga Patakaran at Pamamaraan

Mangyaring i-click ang link sa ibaba upang makita at / o i-print ang Charles R. Drew University of Medicine at Science, ang Office of Sponsored Programs na na-update ang Mga Patakaran at Pamamaraan: https://docs.cdrewu.edu/PoliciesProcedures/policy.html

Panloob

Mga dokumento ng gabay na batay sa Opisina ng Pamamahala at Badyet (OMB) Uniform Guidance.

 1. Direktang Pag-Gastos sa Mga Na-sponsor na Proyekto
 2. Epektibo at Petsa ng Paggamit ng Mga Pederal na Regulasyon sa Mga Gantimpalang Mga Gantimpala
 3. Gabay sa NIH Pagsusuri ng Pag-unlad ng Pagganap ng Pagganap (RPPR)
 4. Patnubay sa Pagtatatag ng Maramihang Mga Pangunahing Gawain sa Pagsisiyasat
 5. Guidance on Rigor and Reproducibility
 6. Patnubay sa Pagtukoy sa Allowability of Cost
 7. Guidance sa Award Transfer
 8. Guidance on Charging Expenses to Sponsored Awards
 9. Patnubay sa Pag-charge ng Pagkain sa mga Pederal at Estado Grants
 10. Guidance sa Direktang Gastos Kumpara sa Mga Pasilidad at Pang-administratibo (Hindi Direkta) Mga Gastos
 11. Gabay sa Libangan, Gastos sa Pagkain at Paglalakbay na nauugnay sa Mga Na-sponsor na Mga Gantimpalang Research
 12. Gabay sa Mga Bayad sa Pagbabayad
 13. Gabay sa Pagganap ng Pederal na Awardee at Integridad Information System (FAPIIS)
 14. Patnubay sa mga Gastos ng Suporta sa Kalahok
 15. Patnubay sa Stipends para sa Mga Na-sponsor na Mga Gantimpala
 16. Patnubay sa Gastos sa Paglalakbay at Lumipad Amerikano Batas at Kasunduan sa Buksan ang Skies
 17. Sa Proseso ng Oras lamang
 18. Pre-Award Guidance para sa Principal Investigators sa ilalim ng Uniform Guidance
 19. Mga Puno ng Pagsisiyasat at Mga Tagapangasiwa ng Mabilis na Gabay
 20. Ano ang Dapat Malaman ng mga PI at Administrator Batay sa Uniform Guidance pagkatapos ng 12 / 26 / 14

Mga Manwal ng OSP

MGA KARAGDAGANG MGA TANONG (FAQ)

 1. FAQ Direktang Pag-charge ng Mga Administrative at Clerical Salary
 2. Mga Madalas Itanong sa Mga Computing Device Gastos Mas mababa sa $ 5,000 Batay sa Uniform Guidance pagkatapos ng Disyembre 26, 2014
 3. FAQ sa Pag-export ng Kontrol

GLOSSARY & ACRONYMNS

 1. Glossary & Acronyms

panlabas

Mga Pederal na Regulasyon

Internal Controls Resources