Mga Ahensya ng Pederal

Mga Ahensya

I-access ang mga indibidwal na mga pederal, estado at pribadong ahensya na nakalista sa ibaba upang mahanap ang impormasyon tungkol sa mga pagkakataon sa pagpopondo na magagamit.

Kagawaran ng Edukasyon (ED)

Pangangasiwa ng Mga Mapagkukunang Pangkalusugan at Pangangasiwaan (HRSA)

National Institutes of Health (NIH)

NIH Home Page 
Ang pananaliksik ng mga pondo ng NIH sa halos bawat lugar na may kaugnayan sa kalusugan ng tao at sakit. Kasama sa pahinang ito ang malawak na impormasyon tungkol sa mga pamigay ng NIH, pati na rin ang isang lugar upang maghanap ng mga programa sa pagpopondo ng NIH. Mayroon ding NIH Pahina ng masusing paghahanap, na nag-aalok ng malawak na hanay ng mga pagpipilian sa paghahanap.

 

NIH Pinakabagong Balita at Mga Anunsyo -  http://grants.nih.gov/grants/news_and_events.htm

Mga Form at Mga Tagubilin sa Application

Patakaran sa NIH Grants

Paghahanda ng Proposisyon

Research Training at Research Career Development

Iba Pang Mga Nih kapaki-pakinabang na Link

National Science Foundation (NSF)  

Mga Anunsiyo

Magbigay ng Mga Tip sa Pagsusulat para sa Mga Panukala