Impormasyon sa Pagkontak

Board Review ng Institutional
Opisina ng Pananaliksik Integridad at Pagsunod
Address ng Mailing: Charles R. Drew University of Medicine and Science
1731 120th East Street
Los Angeles, CA 90059

Telepono: (323) 563-5902
FAX: (323) 563-4826
E-mail: irb@cdrewu.edu
Mga Oras ng Tanggapan: Lunes hanggang Biyernes, 8: 00 am - 5: 00 pm