Programa ng LVN-RN

Kinakailangan ng Lupon ng Rehistradong Pangangalaga na ang anumang pre-licensure program ay nag-aalok ng 30-yunit na pagpipilian para sa mga lisensyadong bokasyonal na nars. Ang pagpipiliang ito ay para sa LVN na nagtataglay ng baccalaureate degree at interesado sa pagkuha ng mga kurso upang maghanda para sa pagsusulit sa NCLEX-RN. Ang sinumang interesado sa pagpipiliang ito ay dapat makipag-ugnay sa School of Nursing / Enrollment Management para sa karagdagang detalye.