Pagsusulit sa Sertipikasyon ng PMHNP

Ang mga nagtatapos ng programang ito ay karapat-dapat na umupo para sa pagsusulit sa pambansang sertipikasyon ng PMHNP sa pamamagitan ng American Nurses Credentialing Center (ANCC) upang makakuha ng kredensyal ng PMHNP-BC.

ANCC Certification