Post Master Certificate- Nurse Practitioner Program

Ang programa ng Post-Master Certificate (PMC) ay dinisenyo para sa mga nars na may hawak na master's degree sa nursing na interesado sa pagkumpleto ng mga kinakailangang kurso na humahantong sa sertipikasyon ng Nurse Practitioner (NP). Ang Track ng Pamilya ay naghahanda ng mga nars na may karamdaman para pamahalaan ang pag-aalaga ng mga indibidwal at pamilya sa kabuuan ng kanilang lifespan.

Ang mga nagtapos sa Programang Sertipiko ng Post-Master (PMC) na may espesyalidad sa pamilya ay karapat-dapat na kumuha ng sertipikasyon pagsusulit mula sa alinman sa American Nurses Credentialing Center (ANCC) upang kumita ng kredensyal ng FNP-BC, o kumuha ng sertipikasyon pagsusulit sa pamamagitan ng American Association of Ang mga Nurse Practitioner (AANP) upang makakuha ng kredensyal ng NP-C. Ang mga mag-aaral ng Nurse Practitioner na matagumpay na nakapasa sa kanilang pambansang pagsusulit sa sertipikasyon ng board ay maaaring mag-aplay para sa parehong Nurse Practitioner Certification at Furnishing Number.