Master of Science sa Nursing - Mga Programang Nurse Practitioner

Ang 51-credit FNP Master of Science sa Nursing Track, na kung saan ay nakumpleto sa pamamagitan ng full-time na pag-aaral sa preceptored klinikal na mga setting, ay nagbibigay ng isang nababaluktot, ehekutibo-edukasyon na format kung saan ang teoretikal na nilalaman ng lahat ng mga kurso ay itinuturo sa isang sesyon ng pagtatapos ng linggo bawat buwan bawat semestre. Ang natitira sa bawat semester ay itinuturo gamit ang parehong isang nakaharap sa mukha at web-pinahusay na pedagogical na diskarte para sa mag-aaral / faculty pakikipagtulungan, mga presentasyon ng guro, at paglilinaw ng teoretikal na nilalaman. Ang lahat ng klinikal na kurso ay inaalok bilang mga karanasan sa paglulubog na practicum, na isinasagawa sa mga guro na inaprubahan, sa-tao, mga itinakdang klinikal na mga setting. Ang mga mag-aaral ay pinapapasok sa track na ito bilang isang pangkat sa Summer, Spring, o Fall semester.