Master's of Science sa Nursing- Entry Level Master's Program

Ang Entry Level Master ng Agham sa Nursing Track (ELM) ay dinisenyo para sa mga di-nars na may hawak na isang baccalaureate o master's degree sa ibang larangan na interesado sa pagkumpleto ng mga kinakailangang kurso na humahantong sa graduate degree sa nursing. Ang mga estudyante ay dapat makatapos ng pre-licensure segment ng programa sa pagtatapos ng kanilang ikalimang semestre, pagkatapos ay karapat-dapat silang umupo para sa National Council Licensing Examination para sa Rehistradong mga Nurse (NCLEX-RN) at mag-aplay para sa kanilang Public Health Certificate .

Listahan ng mga Tekstong Anak

Ang mga mag-aaral ay dapat makatanggap ng "pass" sa pagsusulit sa Pagsusulit sa Pagsusulit ng Computer at isang marka ng 900 sa Exit exam sa Health Education Systems Incorporated (HESI) upang umupo para sa NCLEX-RN exam pagkatapos ng kanilang ikalimang semestre. Ang mga nagtapos na kumpletuhin ang pre-licensure segment ng programa ng ELM ay maaaring karapat-dapat na umupo para sa pagsusulit ng NCLEX-RN at mag-aplay para sa Pampublikong Pampamilyang Nars (PHN) Certificate na inisyu ng California Board of Registered Nursing (BRN). Higit pang impormasyon kung paano mag-apply para sa NCLEX at PHN ay matatagpuan dito.

Upang magparehistro para sa HESI Exam pindutin dito.