Mga Session ng Impormasyon

  • Ang mga prospective na mag-aaral na interesadong malaman ang higit pa tungkol sa programa ng DNP ay dapat sumali sa isa sa aming paparating na Mga Session ng Impormasyon.
  • RSVP sa: https://bit.ly/DNPatCDU
    • Martes, Marso 30, 2021 ng 6pm (PST)
    • Sabado, Abril 10, 2021 @ 10am (PST)
    • Huwebes, Hunyo 10, 2021 @ 5 ng hapon (PST)

Pindutin dito upang mai-download ang mga program flyers mag-e-expire ang link na ito sa loob ng 2 buwan bawat patakaran ng kumpanya. Pansamantala ito