Disyembre 10, 2020, 11: 00am

Disyembre 10 - 11 am hanggang 1 pm - Taunang Pagdiriwang ng Pangwakas na Taon