Agosto 19, 2021, 12: 00pm

Ang link na mag-zoom ay maibigay sa lalong madaling panahon para sa kaganapang ito.