Setyembre 21, 2019, 8: 00am

Tuklasin ang CDU Setyembre 21th mula sa 8: 00 am-11: 30 am
Mangyaring kumpletuhin ang form ng RSVP: http://bit.ly/DiscoverCDU upang dumalo sa Open House event ng CDU sa Sabado, Sept 21th mula sa 8am-11: 30am