Hunyo 29, 2021, 2: 00pm

Ang Forum ng Komunidad ng CDU ay isang virtual forum kung saan tinalakay ng mga dalubhasa sa medisina at mga pinuno ng pamayanan ang mga pangunahing isyu na nakakaapekto sa mga pamayanan na walang mapagkukunan.