Hulyo 29, 2020, 2: 00pm

Community Forum Series ng CDU, Isang Pakikipag-usap Sa. . . Nagtatanghal ng "COVID-19 at Equity ng Kalusugan sa Latino Community"
Miyerkules, Hulyo 29 - 2:00 pm - 3:00 pm