Hulyo 8 - Agosto 23, 2019, 12: 00am

Ang Pagbagsak ng Pagpaparehistro ng 2019 Binubuksan Hulyo 8, 2019
Matapos ang 2019 Registration Ends Agosto 23, 2019