Agosto 26, 2021, 11: 00am

Na-miss mo ba ito? Maaari mong basahin ang isang salin ng pahayag ng Estado ng Unibersidad ng Pangulong Carlisle sa pamamagitan ng pag-click dito.


Ang 2021 Estado ng Unibersidad Address magaganap halos sa Huwebes, Agosto 26, sa 11 ng Pasipiko.  Sumali sa amin bilang Pangulo at CEO ng CDU David David Carlisle sumasalamin sa maraming mga tagumpay sa Unibersidad habang nag-aalok ng isang sulyap sa matapang na hinaharap ng institusyon na ito. Ang kaganapan ay magsisimula sa isang pagpapakilala ng CDU Board of Trustees Chair Arthur J. Ochoa, JD, Senior Bise Presidente ng Pagsulong at Punong Opisyal ng Pagsulong para sa Cedars-Sinai Health System. 
 

Panoorin ang kaganapan sa Microsoft Teams o anumang web browser na live sa 8/26 sa pamamagitan ng pag-click dito.

 

Mga katanungan? Mangyaring makipag-ugnay sa advancement@cdrewu.edu.

Karagdagang impormasyon? Makipag-ugnay advancement@cdrew.edu.

 

Estado ng Unibersidad