Charles R. Drew University of Medicine at Science Partnerships

Namin sa Charles R. Drew University of Medicine at Science naiintindihan ang epekto ng pakikipagtulungan at ang aming mga relasyon sa mga pangunahing tagasuporta ng aming Unibersidad. Ang isang pamumuhunan sa CDU ay ginagawang posible para sa aming mga mag-aaral na maging mahusay at mag-ambag sa aming misyon - paglilinang ng magkakaibang mga pinuno ng propesyonal sa kalusugan na nakatuon sa katarungang panlipunan at katarungan sa kalusugan para sa mga hindi namamatay na populasyon sa pamamagitan ng natitirang edukasyon, pananaliksik, serbisyo sa klinikal at pakikipag-ugnayan sa komunidad.

Ipinagmamalaki ng Charles R. Drew University of Medicine at Science ang mga sumusunod na mga organisasyon na ang natitirang kabutihan bilang pangunahing mga nag-aambag ay nagpapakita ng diwa ng pagbibigay na nagpapanatili at napabuti ang buhay sa CDU.

Kinilala ni Supv. Mark Ridley-Thomas lacare
commonspirit mga cedar-sinai ecmcfoundation
Comerica medschool Blue Shield ng California Pangako Kalusugan
naka-altame MLK Comm Health Fnd Kaiser_Permanente_svg
outlet ng grocery usbank truxtons american bistro
Logo ng Wells Fargo    

Nagpapasalamat kami sa ginawa ng aming mga tagasuporta para sa CDU at hindi namin hintaying makita kung ano ang hinaharap sa amin.